Zarządzanie działaniami sprzedażowymi Model 4S™

NAUCZ SWOICH HANDLOWCÓW JAK ZARZĄDZAĆ DZIAŁANIAMI SPRZEDAŻOWYMI, BY MOGLI Z ŁATWOŚCIĄ OSIĄGAĆ ZAPLANOWANY DLA NICH CEL SPRZEDAŻOWY.

DLA KOGO: przedstawiciele handlowi, handlowcy, sprzedawcy
FORMUŁA SZKOLEŃ: warsztat na sali szkoleniowej, szkolenie on-line

Co to jest Zarządzanie działaniami sprzedażowymi?

Zarządzanie działaniami sprzedażowymi – to szkolenie warsztatowe dedykowane handlowcom, sprzedawcom, przedstawicielom handlowym, przygotowane w oparciu o wewnętrzne założenia pracy działu sprzedaży przedsiębiorstwa oraz model skuteczności działań handlowców Model4S™.

Celem szkolenia jest wypracowanie u handlowców umiejętności analizy wykonywanych przez nich w procesie sprzedaży działań, aby w najkrótszym możliwym czasie, przy jak najmniejszej ich ilości mogli osiągnąć zakładany plan sprzedaży.

Zapewnij handlowcom umiejętność poprawy efektywności własnych działań sprzedażowych.

Celem szkolenia jest wykształcenie u handlowców umiejętności krytycznej oceny własnej pracy, a następnie wprowadzenia do niej zmian dających lepszą efektywność realizacji celu sprzedażowego.

Szkolenie daje handlowcom umiejętność analizy osiąganych wyników, jako efektu wykonywanych przez nich działań sprzedażowych. Handlowcy dowiadują się jak działania w różnych obszarach procesu sprzedaży wpływają na poziom osiąganego wyniku. Zdobywają umiejętność rozpoznania obszarów, w których działania są niewystarczające lub podejmowane w niewłaściwy sposób. Kształtują umiejętność wprowadzenia zmian w strukturze podejmowanych na co dzień działań, tak aby nowy sposób pracy pozwolił im na jak najszybszą realizację celu sprzedażowego.

Zidentyfikuj obszary działań handlowców, w których znajdują się luki nie pozwalające im na realizację celu sprzedażowego?

Aby ułatwić handlowcom i managerom sprzedaży prowadzenie analizy podejmowanych działań sprzedażowych opracowaliśmy autorskie narzędzie pozwalające na pogrupowanie i ułożenie w prosty do zrozumienia i zastosowania schemat wszystkich działań, jakie powinien wykonywać handlowiec, chcący pracować skutecznie i efektywnie, dla realizacji zakładanego planu sprzedaży.

Model 4S™ – jest to narzędzie opisujące i grupujące obszary kompetencji sprzedażowych, od których zależy skuteczność pracy handlowca pracującego na nowoczesnym rynku konkurencyjnym.

Model klasyfikuje działania sprzedażowe do czterech grup, w ramach, których należy szukać obszarów rozwojowych mogących stanowić przyczynę braku wystarczających efektów działań sprzedażowych.

Model pozwala na analizę pracy handlowca w kontekście czterech wymienionych powyżej grup oraz odszukanie tych obszarów w ramach grup, w których działania są niewystarczające lub podejmowane w niewłaściwy sposób.

Model kompetencji 4s

Jedynym i wyłącznym właścicielem Modelu 4S™ jest RCbusiness Szkolenia&Coaching. Dowolne użytkowanie i wykorzystywanie narzędzia w jakiejkolwiek postaci bez zgody RCbusiness jest surowo zabronione.

Jakie korzyści daje umiejętność zarządzania działaniami sprzedażowymi przez handlowców w Twoim zespole?

Sales Executive Coaching

Wzrost realizacji wyników sprzedaży pojedynczych handlowców i całego zespołu

Sales Executive Coaching

Zespół handlowców potrafiących samodzielnie wdrażać skuteczne zmiany w działaniach sprzedażowych

Sales Executive Coaching

Wzrost rozumienia i chęci korzystania z systemów wsparcia sprzedaży takich jak: CRM, FFM, SFA

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Wartością dodaną naszej współpracy jest niewątpliwie to, iż spotkania naszych handlowców z trenerami RCbusiness są nie tylko skuteczną i atrakcyjną formą przekazania wiedzy i umiejętności, ale również stanowią źródło inspiracji oraz impuls do tworzenia pozytywnych zmian, wdrażania nowych rozwiązań oraz świeżego spojrzenia na otoczenie biznesowe.”

  Grażyna Prokopiuk
  Prezes Zarządu ZAKŁADY MIĘSNE ,,ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A.
 • ,,Znajomość branży oraz doświadczenie trenerskie stanowiło wartość dodaną, która wpłynęła na wysoką jakość realizacji szkoleń, co znalazło odzwierciedlenie w ocenach wystawionych przez pracowników po przeprowadzonych warsztatach szkoleniowych. Interesująca merytoryka, profesjonalizm oraz pozytywna atmosfera, to tylko nieliczne z wielu atutów szkoleń prowadzonych przez trenerów RCbusiness Szkolenia&Coaching.”

  Jarosław Żytowicz
  Dyrektor Handlowy MARWIT Sp. z o.o.
 • ,,RCbusiness doskonale sprawdza się w roli dostawcy usług szkoleniowych i doradczych. Wiedza oraz doświadczenie kadry trenerskiej przyczyniły się do rozwoju umiejętności sprzedażowych oraz zwiększenia efektywności pracy pracowników działu sprzedaży.”

  Urszula Poznańska
  Dyrektor Sprzedaży DROSED S.A.
 • „Uczestnicy szkoleń ocenili sposób prowadzenia zajęć jako profesjonalny, przemyślany i rzetelny. Jakość przekazanych treści cechowała się wysokim poziomem merytorycznym. Odpowiedni, ułożony we współudziale z uczestnikami program cyklu szkoleń oraz świetne przygotowanie trenera w osobie Iwony Reszkowskiej, w pełni spełniły oczekiwania.”

  Barbara Tuora-Wysocka
  Członek Zarządu, Wiceprezes PZ CORMAY S.A.
 • „Działania rozwojowe prowadzone przez trenerów RCbusiness od początku przebiegały z uwzględnieniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, specyfiki branży oraz stosowanych przez ASAJ Sp. z o.o. narzędzi wsparcia sprzedaży.”

  Stanisław Zaliwski
  Prezes Zarządu ASAJ Sp. z o.o.
Zapytaj o szkolenie z Zarządzania działaniami sprzedażowymi dla Twoich handlowców.