Training on the job – trening podczas pracy

Każde działanie rozwojowe przeznaczone dla pracowników, które odbywa się bezpośrednio w miejscu pracy, na stanowisku pracy, w rzeczywistych warunkach wykonywania danej pracy.

W sprzedaży spotykany pod nazwą: Sales Coaching, Sales Executive Coaching, Field Force Coaching, Superwizja sprzedażowa, Trening w terenie, Podwójna wizyta.

Sales Coaching

Sales Coaching

Trening podczas pracy skierowany do przedstawicieli handlowych

Sales Executive Coaching

Sales Executive Coaching

Trening podczas pracy skierowany do kierowników zespołów sprzedaży

Metody coachingowe

Metody coachingowe

Metodologia zadawania pytań jako narzędzie treningu i zarządzania