RCbusiness » Szkolenia » Szkolenia zamknięte » Zarządzanie

Szkolenia dla managerów sprzedaży

Rozwiń kluczowe umiejętności skutecznego managera

Podstawy zarządzania
Zarządzanie zespołem
Motywowanie pracownika
Feedback – metody udzielania informacji
Coaching – narzędzie pracy managera
Zarządzanie konfliktem
Rekrutacja i selekcja
Zarządzanie wiekiem pracowników

PODSTAWY ZARZĄDZANIA

DLA KOGO: managerowie

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia warsztatowe zamknięte

CZAS TRWANIA: 2 dni szkoleniowe

 

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”.

Henry Ford

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Podstawowe zadania/funkcje kierownicze.
 • Kierownik liderem.
 • Zarządzanie zespołem i jednostką.
 • Podstawowe zasady motywowania.
 • Zasady kontrolowania nastawionego na realizację celu.
 • Podstawy komunikacji w zarządzaniu.
 • Style przywództwa a praktyka kierowania.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie wiedzy na temat podstawowych funkcji kierowniczych, roli kierownika w zarządzaniu zespołem i jednostką.
 • Umiejętność delegowania i egzekwowania zadań.
 • Umiejętność stosowania technik informacji zwrotnej.
 • Umiejętność doboru metody pracy z podwładnym do jego stażu pracy.

Trener prowadzący:

Iwona Reszkowska            Małgorzata Połok

IWONA RESZKOWSKA

MAŁGORZATA POŁOKSkontaktuj się

Uczestnicy o szkoleniu:

,,Całe szkolenie było wręcz wciągające. Bardzo mi się podobało odnoszenie się w sposób pomocny do problematycznych przykładów podanych w trakcie dyskusji”.

,,Bardzo spodobała mi się uwaga prowadzącej, żadne tematy nie uciekały”.

,,Jak dla mnie szkolenie prowadzone fenomenalnie”.

Skontaktuj się

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

DLA KOGO: managerowie

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia warsztatowe zamknięte

CZAS TRWANIA: dwa dni szkoleniowe

 

„Najsilniejsze organizacje współczesnego świata to te, których liderzy szansę na rozwój dostrzegli w przewadze pracy zespołu nad wysiłkiem indywidualnym”.

Brian Tracy

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Grupa jako zespół – czy każda grupa jest zespołem?
 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Fazy rozwoju zespołu.
 • Reguły efektywnej pracy zespołu.
 • Motywacja zespołu.
 • Jednostka w zespole – podział ról.
 • Rola kierownika w pracy z zespołem.
 • Style przywództwa a zarządzanie zespołem.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność diagnozowania sytuacji w zespole:
  • Czy grupa, którą zarządzam stanowi zespół?
  • Czego brakuje, aby zespół funkcjonował prawidłowo?
 • Umiejętność wyznaczania i przekazywania zadań członkom zespołu.
 • Umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji związanych z delegowaniem zadań:
  • Które zadania najefektywniej wykona jednostka?
  • Które zadania przydzielić zespołowi?

Trener prowadzący:

Adrianna Olechno            Małgorzata Połok

ADRIANNA OLECHNOMAŁGORZATA POŁOKSkontaktuj się

Uczestnicy o szkoleniu:

,,Czas wykorzystany w 100% – dzięki”.

,,Ciekawy sposób prowadzenia, bardzo duże kompetencje prowadzącej”.

,,Bardzo ciekawy styl prowadzenia szkolenia, bardzo pozytywna osoba”.

Skontaktuj się

MOTYWOWANIE PRACOWNIKA

DLA KOGO: managerowie

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia warsztatowe zamknięte

CZAS TRWANIA: 2 dni szkoleniowe

 

“Ludzie są do siebie podobni bez względu na rodzaj pracy jaki wykonują…
Różnią się od siebie rodzajem wykonywanej pracy, wiekiem, płcią, wykształceniem – ale zawsze, co ma znaczenie podstawowe, pozostają jednostkami ludzkimi z ludzkimi potrzebami i motywacjami”.

Peter Drucker

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Motywacja ludzi do pracy – teoria i praktyka.
 • Cel działań motywacyjnych.
 • Psychologiczne czynniki motywacji jednostki.
 • Rola finansowych i pozafinansowych czynników motywacji.
 • Przyczyny zmian w motywacji.
 • Motywacja zespołu.
 • Komunikacja a motywacja.
 • Organizacyjne czynniki motywacji.
 • Cechy efektywnych systemów motywacyjnych.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność wykorzystania szeregu technik motywowania pracowników w praktyce.
 • Wiedza o tym, jakie działania motywują, a jakie mogą demotywować pracownika.
 • Umiejętność przygotowania planu systemu motywacyjnego we własnym zespole.
 • Umiejętność rozpoznawania indywidualnych czynników motywacyjnych.
 • Wiedza o tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał pracownika, dzięki umiejętności właściwego dopasowania technik motywacyjnych do grupy i jednostki.
 • Umiejętność świadomego budowania zaangażowania pracowników.
 • Wiedza o tym, jak utrzymać efektywność pracy:
  • Jak zmotywować osobę długo pracującą?
  • Jak zmotywować osobę mającą monotonne zadania?
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji z pracownikami.
 • Umiejętność przekazywania pracownikom informacji zwrotnych i oceny w sposób motywujący.

Trener prowadzący:

Iwona Reszkowska            Małgorzata Połok

IWONA RESZKOWSKA

ADRIANNA OLECHNOSkontaktuj się

Uczestnicy o szkoleniu:

,,Podobała mi się treść przekazana przez prowadzącą, dużo konkretnych informacji, uświadamiających mi jak należałoby pracować z zespołem i motywować poszczególne osoby”.

,,Forma przekazu – rzeczowa, konkretna. Cały przebieg szkolenia był bardzo interesujący, ponieważ mówca dobrze przekazuje wszystkie informacje”.

,,Dziękuję, że zostały uwzględnione zgłoszone przeze mnie tematy i spostrzeżenia. Jak dla mnie najlepsze szkolenie w tym roku pod każdym względem: zawartości, precyzyjnie prowadzone!”

Skontaktuj się

FEEDBACK – METODY UDZIELANIA INFORMACJI

DLA KOGO: managerowie

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia warsztatowe zamknięte

CZAS TRWANIA: 2 dni szkoleniowe

 

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością, jak z własnej”.

Henry Ford

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Co to jest FEEDBACK?
 • Czemu służy udzielanie informacji zwrotnej?
 • Co różni konstruktywny feedback od krytyki?
 • Komunikacja jako narzędzie udzielania informacji zwrotnej.
 • Techniki udzielania feedbacku.
 • Indywidualna i grupowa informacja zwrotna – jak jej udzielić?
 • Struktura rozmowy z udzieleniem informacji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie kluczowych zasad udzielania informacji zwrotnej / technik feedbacku.
 • Uświadomienie, czemu służy informacja zwrotna i pokazanie korzyści prowadzenia rozmowy oceniającej.
 • Zdobycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej – indywidualnej i grupowej.
 • Umiejętność odróżniania konstruktywnego feedbacku od krytyki.
 • Poznanie technik efektywnej komunikacji, która jest podstawą skutecznego udzielania informacji zwrotnej.
 • Umiejętność przyjmowania feedbacku.

Trener prowadzący:

Iwona Reszkowska            Adrianna Olechno           Małgorzata Połok

IWONA RESZKOWSKA

ADRIANNA OLECHNOMAŁGORZATA POŁOKSkontaktuj się

Uczestnicy o szkoleniu:

,,Bardzo ciekawie prowadzone, wyczerpujące wiadomości”.

,,Super wiedza i przygotowanie trenera”.

,,Całe szkolenie było bardzo interesujące”.

Skontaktuj się

COACHING – NARZĘDZIE PRACY MANAGERA

DLA KOGO: managerowie

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia warsztatowe zamknięte

CZAS TRWANIA: 2 dni szkoleniowe

 

Jak poprowadzić rozmowę z pracownikiem, by dotrzeć do punktu, w którym przestanie szukać wymówek, a zacznie kreatywnie szukać rozwiązań?
Jakie stawiać pytania? A może to jeszcze nie czas na coaching? – 80% ludzi nie jest gotowych na coaching.
Jak ułożyć sesje coachingowe?

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Coaching – czym jest naprawdę?
 • Cechy skutecznego coacha.
 • Komunikacja podczas sesji coachingowej.
 • Coaching a superwizja.
 • Ustalanie celu sesji coachingowej.
 • Techniki coachingu.
 • Typologia pracowników i metod coachingu.
 • Metody udzielania informacji zwrotnej.
 • Dokumentacja do rozmowy coachingowej.
 • Follow up – czyli co dalej?

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności przeprowadzania pełnej sesji coachingowej z pracownikami.
 • Umiejętność zastosowania coachingu podczas superwizji.
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy w kierunku oczekiwanych rozwiązań.
 • Umiejętność doboru właściwej metody pracy (trening, coaching, mentoring) do konkretnych potrzeb rozwojowych pracownika.

Trener prowadzący:

Iwona Reszkowska   

IWONA RESZKOWSKA

 

 

 

Skontaktuj się

Uczestnicy o szkoleniu:

,,Sposób prowadzenia szkolenia i ogrom wiedzy”.

,,Duże zaangażowanie prowadzącej”.

,,Merytoryczne podejście do tematu szkolenia”.

Skontaktuj się

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

DLA KOGO: managerowie

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia warsztatowe zamknięte

CZAS TRWANIA: dwa dni szkoleniowe

 

Konflikt jest nieodzownym elementem życia każdej organizacji. Ludzie obawiają się nieporozumień, gdyż postrzegają je jedynie jako rodzaj walki, w której wynik może być tylko „wygrany – przegrany”.
W rzeczywistości sytuacja konfliktowa, to tylko skutek, który ujawnia zjawiska będące jego przyczyną.
Zauważenie przyczyn może być szansą na dalszy rozwój.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Konflikt – definicja sytuacji.
 • Strony i przebieg sytuacji konfliktowych.
 • Psychologiczne aspekty sytuacji konfliktowych.
 • Konflikt a style komunikacji interpersonalnej.
 • Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Bariery w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Pozytywne aspekty sytuacji konfliktowych.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność rozpoznawania symptomów nadchodzących sytuacji konfliktowych.
 • Umiejętność rozpoznawania faz i stron sytuacji konfliktowych – wzrost umiejętności podejmowania działań zapobiegawczych oraz rozwiązujących spór (ja w konflikcie, inni w konflikcie).
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – błędy w komunikacji jako częsta przyczyna powstawania sytuacji konfliktowych.
 • Poznanie strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Wzrost umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi wśród pracowników.
 • Umiejętność stosowania działań zapobiegających nawracaniu sytuacji konfliktowych.

Trener prowadzący:

Adrianna Olechno            Małgorzata Połok

ADRIANNA OLECHNOMAŁGORZATA POŁOKSkontaktuj się

Uczestnicy o szkoleniu:

,,Pokazanie problematyki konfliktu otworzyło mi oczy na szereg zachowań w moim zespole”.

,,Rzeczowe i trafne podejście do problemu. Rozszerzenie spraw – wątpliwości przez trenera grupy w trakcie szkolenia”.

,,Prowadząca ma świetny kontakt z grupą, co oddziałuje na atmosferę szkolenia”.

Skontaktuj się

REKRUTACJA I SELEKCJA

DLA KOGO: managerowie

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia warsztatowe zamknięte

CZAS TRWANIA: 2 dni szkoleniowe

 

Jaką podjąć decyzję?
Na co zwrócić uwagę u kandydata?
Dać szansę na pracę w sprzedaży uczciwej, nieśmiałej dziewczynie?
Czy ten przebojowy chłopak zwiąże się z firmą na stałe, czy da z siebie wszystko?
O co zapytać kandydata w przypadku wątpliwości?

Tematyczna zawartość szkolenia

 • Metody poszukiwania kandydatów do pracy.
 • Proces rekrutacji: cele, etapy, metody.
 • Typologia kandydatów: stanowisko pracy – cechy osobowościowe i kompetencje.
 • Przygotowanie do rozmowy z kandydatem.
 • Technika zadawania pytań.
 • Psychologiczne aspekty reakcji kandydatów.
 • Rola testów psychologicznych w procesie rekrutacji.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność samodzielnego przygotowania ogłoszenia rekrutacyjnego.
 • Umiejętność przeprowadzenia właściwej selekcji dokumentów rekrutacyjnych: jak odnaleźć nieścisłości, waga CV i Listu Motywacyjnego w procesie rekrutacji.
 • Znajomość metod selekcji kandydatów.
 • Znajomość i umiejętność stosowania pytań rekrutacyjnych.
 • Znajomość podziału kandydatów na typy osobowości oraz możliwość dopasowania kandydatów do stanowisk pracy.
 • Umiejętność stosowania pytań precyzujących: sprawdzanie prawdomówności kandydatów .
 • Umiejętność właściwego wprowadzania do pracy nowych pracowników.

Trener prowadzący:

Iwona Reszkowska           

IWONA RESZKOWSKA

 

 

 

Skontaktuj się

Uczestnicy o szkoleniu:

,,Bardzo ciekawie prowadzone, wyczerpujące wiadomości”.

,,Bardzo dobrze przekazana wiedza”.

,,Perfekcja na każdym kroku”.

Skontaktuj się

ZARZĄDZANIE WIEKIEM PRACOWNIKÓW

DLA KOGO: managerowie

FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenia warsztatowe zamknięte

CZAS TRWANIA: 2 dni szkoleniowe

 

„Pan Karol pracował w naszej firmie od dawna. Kiedy zostałam zatrudniona, on należał już do tych osób, których staż pracy był najdłuższy, a przecież ja jestem związana z firmą już blisko dziewiąty rok. Jest to starszy człowiek, nie wszystko może już robić, ale o firmie i swoim dziale wie więcej od każdego z pozostałych pracowników.
Czy powinien być zwolniony? Może jest dla niego jeszcze inne miejsce”.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Jakie korzyści może odnieść Twoje przedsiębiorstwo z utrzymania pracowników w wieku „50+”?
 • Co dzisiaj możesz zrobić, aby Twoi najlepsi ludzie, byli jak najdłużej efektywni?
 • Jaki rodzaj wsparcia i w jakich instytucjach możesz uzyskać, wdrażając politykę zarządzania wiekiem w swojej firmie?
 • W jaki sposób wykorzystać wiedzę tych doświadczonych pracowników?

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie korzyści jakie niesie za sobą zatrudnianie osób w wieku 50l.
 • Zapoznanie się z możliwością wykorzystania doświadczenia tych osób.
 • Poznanie działań Rządu Polskiego i instytucji państwowych.
 • Identyfikacja trzech płaszczyzn zarządzania wiekiem: wewnętrznej, finansowej i rozwojowej.
 • Nabycie umiejętności motywowania pracowników 50l.

Trener prowadzący:

Iwona Reszkowska            Małgorzata Połok

IWONA RESZKOWSKA

MAŁGORZATA POŁOKSkontaktuj się

Uczestnicy o szkoleniu:

,,Bardzo fachowo, podobało mi się zwłaszcza pokazanie jak zastosować teorię w tej firmie na przykładach”.

,,Bardzo ciekawe i dużo wnoszące wiedzy do mojej pracy”.

,,Bardzo sympatyczna prowadząca, szkolenie ciekawe, merytoryczne!”.

Skontaktuj się