RCbusiness » Training on the job / Sales Coaching » Sales Executive Coaching

Sales Executive Coaching

RCbusiness SALES EXECUTIVE COACHING Model™ - model współpracy, ukierunkowany na rozwój managerów zespołów sprzedaży, trenerów sprzedaży.

DLA KOGO: managerowie sprzedaży, trenerzy sprzedaży
FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie warsztatowe na sali połączone ze szkoleniami typu „1 na 1”

Co to jest sales coaching?

Sales Coaching lub Field Force Sales Coaching (ang. coaching sprzedaży lub coaching terenowych sił sprzedaży) – to określenie, którego używa się dla opisania działań rozwojowych stosowanych przez managerów lub trenerów wobec handlowców, które prowadzone są w trakcie wykonywania przez nich właściwej pracy u klientów.

RCbusiness SALES EXECUTIVE COACHING Model™ – to model współpracy ukierunkowany na przygotowanie managerów zespołów sprzedaży, trenerów sprzedaży do prowadzenia sales coachingu u handlowców. W ramach tego modelu wdrożenia sales coachingu doskonalimy pracę osób występujących w roli prowadzących sales coaching w organizacji podczas szkolenia warsztatowego oraz prowadzonych przez nich wspólnych działań edukacyjnych z handlowcami w terenie.

RCbusiness SALES EXECUTIVE COACHING Model™ to formuła współpracy, w której trenerzy RCbusiness przekazują swoją wiedzę na temat metod sales coachingu osobom wyznaczonym do prowadzenia tego działania wobec handlowców w dziale sprzedaży. Osoby wyznaczone przez organizację do prowadzenia działań treningowych podczas pracy u handlowców (managerowie sprzedaży, trenerzy sprzedaży) uczestniczą w szkoleniu warsztatowym dającym im wiedzę na temat tego jak prowadzić sales coaching u handlowców.

Podczas wspólnego dnia pracy, trenerzy RCbusiness obserwują sposób w jaki prowadzony jest sales coaching przez managerów sprzedaży u ich handlowców i udzielają im rozwijającej tę umiejętność informacji zwrotnej.

Managerowie sprzedaży, trenerzy dowiadują się:

 • Czym są wizyty treningowe a czym wizyty zarządcze u handlowców?
 • Dlaczego sales coaching jest ważny dla zespołu handlowców?
 • Czy manager podczas sales coachingu musi stać się trenerem?
 • Jak powinien być zbudowany formularz zapisu sales coachingu?
 • Od czego zależy częstotliwość wizyt treningowych u handlowców?
 • Co to są modele sales coachingu? – Jakie metody rozwojowe można stosować podczas treningu w terenie?
 • Jak prowadzić sales coaching, by rozwijał umiejętności sprzedażowe handlowców?
 • Jak radzić sobie z trudnym handlowcem podczas wizyty treningowej?

Dodatkowym elementem rozwijającym umiejętności prowadzenia sales coachingu przez managerów i trenerów są tzw. superwizje executive. Są to wspólne dni treningowe trenerów RCbusiness i managerów, trenerów sprzedaży z przedsiębiorstwa wdrażającego sales coaching u handlowców. Podczas wspólnego dnia pracy, trenerzy RCbusiness obserwują sposób w jaki prowadzony jest sales coaching przez managerów sprzedaży u ich handlowców i udzielają im rozwijającej tę umiejętność informacji zwrotnej. Dzięki tak prowadzonemu działaniu każdy manager lub trener sprzedaży występujący w roli prowadzącego sales coaching może kształtować swoje umiejętności zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi.

Dlaczego sales coaching jest ważny dla managerów i trenerów sprzedaży?

Pozwala budować wygrywający zespół sprzedażowy dzięki rozwijaniu umiejętności pojedynczych handlowców w oparciu o sytuacje występujące w rzeczywistości ich pracy z klientami

Pozwala realnie wpływać na wyniki sprzedaży każdego z handlowców dzięki pracy z ich indywidualnymi umiejętnościami sprzedażowymi

Zapewnia lepszy wpływ na działania handlowców dając możliwość poznania ich mocnych i słabych stron, i budowania z nimi relacji

Pozwala zapobiegać rotacji i utrzymać wysoką motywację handlowców dając możliwość budowania z nimi lepszych więzi osobistych

Przyspiesza osiąganie oczekiwanych wyników sprzedaży bez eliminacji handlowców ze środowiska pracy

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Sposób prowadzenia projektu był przemyślany i rzetelny, uwzględniający specyfikę funkcjonowania branży i przedsiębiorstwa. Wszystkie działania trenerów były wykonywane z ogromnym zaangażowaniem i poczuciem misji”.

  Grzegorz Muszyński
  Prezes Zarządu FORBUILD S.A.
 • ,,Wartością dodaną naszej współpracy jest niewątpliwie to, iż spotkania naszych handlowców z trenerami RCbusiness są nie tylko skuteczną i atrakcyjną formą przekazania wiedzy i umiejętności, ale również stanowią źródło inspiracji oraz impuls do tworzenia pozytywnych zmian, wdrażania nowych rozwiązań oraz świeżego spojrzenia na otoczenie biznesowe.”

  Grażyna Prokopiuk
  Prezes Zarządu ZAKŁADY MIĘSNE ,,ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A.
 • „Wiedza oraz doświadczenie kadry trenerskiej wpłynęły na rozwój umiejętności oraz zwiększenie efektywności pracy pracowników Działu Handlowego. Trenerzy RCbusiness wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem udzielając praktycznych rad i wskazówek przydatnych w codziennej pracy ASAJ Sp. z o.o.”

  Stanisław Zaliwski
  Prezes Zarządu ASAJ Sp. z o.o.
Zapytaj o wdrożenie sales coachingu w dziale sprzedaży