RCbusiness » Training on the job / Sales Coaching

Sales coaching / Training on the job

Stwórz wygrywający zespół sprzedaży. Rozwiń indywidualne umiejętności każdego z handlowców.

Co to jest sales coaching?

Sales coaching lub coaching w sprzedaży to popularne nazwy działania rozwijającego umiejętności prowadzenia rozmów handlowych przez pojedynczych handlowców, które odbywa się w trakcie trwania rzeczywistego dnia pracy z klientami.

 

Trener lub manager sprzedaży prowadzący sales coaching towarzyszy handlowcowi podczas wizyt u klientów, aby na bazie obserwacji ich przebiegu zastosować działania treningowe wspierające dokładnie te obszary umiejętności handlowca, które on powinien rozwijać.

 

 

Sales coaching, coaching w sprzedaży to popularna nazwa trainingu on the job – treningu podczas pracy skierowanego do pracowników działu sprzedaży, czyli działania rozwojowego, które odbywa się bezpośrednio w miejscu pracy, na stanowisku pracy, w rzeczywistych warunkach wykonywania danej pracy. Jest to działanie treningowe typu “1 na 1”, czyli takie, podczas którego cały czas trenera/ managera poświęcony jest 1 trenowanej osobie.

 

Popularne nazwy pod którymi spotykany jest w Polsce to: field force sales coaching, coaching on the job, superwizja sprzedażowa, trening w terenie, podwójna wizyta, czy duowizyta.

Dlaczego sales coaching jest ważny?

Luka w umiejętnościach

Luka w umiejętnościach

„Odnajdowanie różnicy pomiędzy tym, co ktoś robi, a tym co powinno być robione.”

Głównym celem tak prowadzonych działań jest odnajdowanie luk w pracy handlowców z klientami, które stoją na przeszkodzie osiągnięciu wymaganych od nich efektów.

Obserwując wykonywaną przez handlowca pracę, manager/trener odnajduje elementy wymagające poprawy i na miejscu podejmuje właściwe działania, które umożliwią ich prawidłowe wykonanie.

Wszystko to po to, aby handlowiec osiągał coraz lepsze wyniki sprzedaży.

Jakie są korzyści z wdrożenia sales coachingu w dziale sprzedaży?

Szybkie wdrożenie nowo zatrudnionych handlowców

 • Umożliwia redukcję błędów pierwszego okresu samodzielnej pracy.
 • Zapobiega nabieraniu szkodliwych nawyków.
 • Przyspiesza kształtowanie pełnej gotowości do pracy handlowca.
 • Przyspiesza osiąganie wyników sprzedaży z pojedynczego stanowiska pracy.

Wyższe wyniki pojedynczych handlowców

 • Definiuje luki w pracy pojedynczego handlowca.
 • Kształtuje umiejętności, których rozwoju potrzebuje konkretny handlowiec.
 • Przyspiesza realizację wyników sprzedaży każdego pojedynczego handlowca.
 • Pozwala budować większą identyfikację handlowca z zespołem i przedsiębiorstwem.

Spadek poziomu rotacji handlowców

 • Umożliwia budowanie relacji pomiędzy managerem i handlowcem.
 • Daje wiedzę na temat potrzeb motywacyjnych handlowca.
 • Daje handlowcom możliwość realizacji założonych dla nich celów.
 • Jest dowodem na dbałość o rozwój kompetencji w ramach stanowiska pracy.

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla Twojego działu sprzedaży!

Wybierz formę współpracy najbardziej odpowiadającą potrzebom Twojej organizacji.

Wykorzystując wieloletnią praktykę w prowadzeniu spotkań treningowych opracowaliśmy elastyczne modele współpracy w ramach realizowanych przez nas projektów coachingu w sprzedaży. Posiadamy doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w różnych branżach i sektorach rynków. Pozwala to nam za każdym razem dostosować szczegółowe elementy modelu do indywidulanych wymogów naszych klientów.

Sales Coaching/ Coaching
w sprzedaży

RCbusiness Sales Coaching Model™

Model współpracy ukierunkowany na rozwój handlowców

Sales Executive Coaching

RCbusiness Sales Executive Coaching Model™

Model współpracy ukierunkowany na rozwój managerów sprzedaży.

Metody coachingowe
w zarządzaniu

Metody coachingowe
w zarządzaniu

Szkolenia skierowane do managerów sprzedaży wpierające ich umiejętności stosowania podejścia coachingowego w zarządzaniu zespołem.

OPINIE KLIENTÓW

 • „Wiedza oraz doświadczenie kadry trenerskiej wpłynęły na rozwój umiejętności oraz zwiększenie efektywności pracy pracowników Działu Handlowego. Trenerzy RCbusiness wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem udzielając praktycznych rad i wskazówek przydatnych w codziennej pracy ASAJ Sp. z o.o.”

  Stanisław Zaliwski
  Prezes Zarządu ASAJ Sp. z o.o.
 • ,,Wartością dodaną naszej współpracy jest niewątpliwie to, iż spotkania naszych handlowców z trenerami RCbusiness są nie tylko skuteczną i atrakcyjną formą przekazania wiedzy i umiejętności, ale również stanowią źródło inspiracji oraz impuls do tworzenia pozytywnych zmian, wdrażania nowych rozwiązań oraz świeżego spojrzenia na otoczenie biznesowe.”

  Grażyna Prokopiuk
  Prezes Zarządu ZAKŁADY MIĘSNE ,,ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A.
 • ,,Sposób prowadzenia projektu był przemyślany i rzetelny, uwzględniający specyfikę funkcjonowania branży i przedsiębiorstwa. Wszystkie działania trenerów były wykonywane z ogromnym zaangażowaniem i poczuciem misji”.

  Grzegorz Muszyński
  Prezes Zarządu FORBUILD S.A.
Zapytaj o wdrożenie sales coachingu w dziale sprzedaży