Polityka prywatności

Zależy nam na tym, aby wszyscy nasi klienci i współpracownicy mieli pewność, co do poufności przekazywanych nam danych. Z uwagi na Wasze poczucie bezpieczeństwa przedstawiamy szczegółowe informacje opisujące sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, pozyskanych w wyniku udostępnienia ich w rozmowie telefonicznej, wyniku wymiany korespondencji lub otrzymania wizytówki biznesowej będzie:

RCbusiness Szkolenia&Coaching
ul. Wojciechowska 9A
20 – 704 Lublin
NIP 9461920631

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji działań sprzedażowych i marketingowych oraz współpracy między stronami.

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

• informowania Cię o naszych nowych usługach,
• informowanie Cię o nowych wydaniach newslettera lub nowych wpisach na blogu,
• informowania Cię o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisałeś,
• realizacji procesu analizy potrzeb szkoleniowych w ramach usług, które realizujemy dla Ciebie i/lub Twojego pracodawcy,
• informowania Cię o dostępności certyfikatów ze szkolenia, w którym wziąłeś udział,
• realizacji procesu zakupu naszych produktów i usług.

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas realizacji powyższych działań.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

• dane kontaktowe, które nam przekazałeś takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu,
• historię Twoich zakupów.

JAKIE MASZ PRAWA?
Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy RCbusiness Szkolenia&Coaching przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody. Masz prawo otrzymać kopię swoich danych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy: dane@www.rcbusiness.com.pl

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów naszych usług, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu RCbusiness Szkolenia&Coaching:

• masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu RCbusiness Szkolenia&Coaching,
• RCbusiness Szkolenia&Coaching zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
• wykonując instrukcje zawarte w każdej przesłanej Ci wiadomości e-mail,
• zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres: dane@www.rcbusiness.com.pl

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby RCbusiness Szkolenia&Coaching ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
• jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu RCbusiness Szkolenia&Coaching, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
• jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy RCbusiness Szkolenia&Coaching musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
• jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Osobą, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii jest Iwona Reszkowska. Aby się skontaktować, napisz na adres: i.reszkowska@www.rcbusiness.com.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że RCbusiness Szkolenia&Coaching przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Formularz kontaktowy