Katarzyna Kłoda

TRENER, KONSULTANT

E-mail: katarzyna.kloda@rcbusiness.com.pl

SPECJALIZACJA I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Certyfikowany Trener Biznesu, coach, magister psychologii i prawa. Od 12 lat zajmuje się szeroko rozumianym rozwojem kompetencji. Swoje biznesowe doświadczenie zdobywała pracując w organizacjach jako trener wewnętrzny oraz pracownik działu HR, gdzie odpowiedzialna była za rozwój pracowników na wszystkich szczeblach organizacji oraz merytoryczne wsparcie kadry menadżerskiej.

Specjalizuje się w takich tematach jak: sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie, zarządzanie z uwzględnieniem różnorodności pracowników, zarządzanie emocjami, coaching oraz szkolenia managerskie z tematu budowania własnej efektywności – zarządczej i osobistej, grywalizacja,  podnoszenie efektywności pracy zespołów biznesowych, aktywizacja potencjału twórczego pracowników.

Proponowane przez nią szkolenia są zawsze pełne merytorycznych treści, które w umiejętny sposób przekazuje swoim uczestnikom. Z uwagi na swoje bogate doświadczenie, każdą przekazywaną treść jest w stanie wzbogacić o realne przykłady, co pozwala uczestnikom w przystępny sposób zrozumieć mechanizmy, o których mowa na szkoleniu. Jej ulubioną tematyką warsztatową jest efektywność osobista. Według niej, ten rodzaj kompetencji interpersonalnych ma fundamentalne znaczenie w biznesie, pozwala bowiem z sukcesem realizować cele, wprowadzać zmiany oraz udoskonalać pracę zespołową.

POSIADANE CERTYFIKATY

„Automotywacja i motywowanie pracowników” Europejski Instytut Psychologii Biznesu

,,Psychologia sprzedaży” Europejski Instytut Psychologii Biznesu

,,Trening trenerów” Europejski Instytut Psychologii Biznesu

,,Coaching operacyjny jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników” Europejski Instytut Psychologii Biznesu

,,Train the trainer. Jak skutecznie uczyć innych?” Business Training

,,Trudne sytuacje w zarządzaniu” Coaching dla Ciebie

,,Zarządzanie coachingowe” Coaching dla Ciebie