Adrianna Olechno

TRENER BIZNESU, COACH

E-mail: a.olechno@rcbusiness.com.pl

SPECJALIZACJA I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Ada jest ekspertem z zakresu skutecznej komunikacji i technik sprzedaży. W ramach prowadzonych szkoleń specjalizuje się w dziedzinach: komunikacja, coaching menadżerski, techniki sprzedaży, negocjacje, profesjonalna obsługa klienta, sztuka autoprezentacji, marketing i zarządzanie, trudny klient, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, rozwiązywanie konfliktów. Wykorzystuje model DISC w projektach sprzedażowych z zakresu komunikacji i zarządzania ludźmi. W dorobku ma ponad 1000 godzin zrealizowanych szkoleń dla różnorodnych grup społecznych i zawodowych (m.in. dla przedstawicieli, kadry kierowniczej różnych szczebli, pracowników produkcyjnych, nauczycieli akademickich).

POSIADANE CERTYFIKATY

  • Certified D3 Behavioral Consultant” INTRA BIZNES
  • Trener Biznesu” INTRA BIZNES
  • Coaching w Biznesie” AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE