Model 4S™

Model 4S™
Zarządzanie działaniami sprzedażowymi

Które z działań wykonywanych przez handlowców mają największy wpływ na ich skuteczność a więc na osiągany przez nich cel sprzedażowy?

W jakim obszarze wykonywanej przez handlowców pracy znajdują się działania nie pozwalające im na realizację celu sprzedażowego?

Międzynarodowe badania na temat sprzedaży wskazują, że na dzisiejszych rynkach średnia ilość konkurentów mogących zaspokoić potrzeby naszych potencjalnych klientów waha się pomiędzy 9 a 11 firm lub produktów.

Na nowoczesnych rynkach konkurencyjnych nawet handlowcy, którzy opanowali świetnie techniki rozmowy handlowej nie osiągają wyników sprzedaży jeśli:

– nie wykonują właściwej ilości działań sprzedażowych,

– nie docierają do tych klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem mogą kupić ich produkt,

– nie oferują tych rodzajów asortymentu, które dają im dużą marżę zgodnie ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa

Model 4S™ – jest to narzędzie opisujące i grupujące obszary kompetencji sprzedażowych, od których zależy skuteczność pracy handlowca pracującego na nowoczesnym rynku konkurencyjnym. Model klasyfikuje działania sprzedażowe do czterech grup, w ramach których należy szukać obszarów rozwojowych mogących stanowić przyczynę braku wystarczających efektów działań sprzedażowych.

Model 4S™ pozwala na:
– opisanie pracy handlowców przez pryzmat łatwych do identyfikacji obszarów skuteczności działania (zawartość wszystkich czterech obszarów każdorazowo dostosowana zostaje do specyfiki sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorstwo w branży, w której działa),
– łatwą identyfikację obszarów, w których działania są niewystarczające lub podejmowane w niewłaściwy sposób,
– wprowadzenie zmian w pracy handlowców pozwalających im na realizację celu sprzedażowego.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

 

Naucz swoich handlowców jak zarządzać działaniami sprzedażowymi, by mogli z łatwością osiągać zaplanowany dla nich cel sprzedażowy.

 

Realizacja planu sprzedaży, to najważniejszy cel dla handlowców i jednocześnie bolączka 80% osób pracujących na tym stanowisku. Zgodnie z zasadą Vilfredo Pareto 20% sprzedawców każdego zespołu to Ci, mający doskonałe wyniki, realizujący 80% sprzedaży całego zespołu. Aż 80% handlowców nigdy nie wykonuje wyznaczonego im planu sprzedaży na oczekiwanym poziomie lub realizuje go sporadycznie, wynikiem nie do końca rozumianego przez siebie przypadku.

Co zatem jest najważniejszą przyczyną, dla której wąska grupa 20% handlowców osiąga zakładane wyniki sprzedaży?

Co i jak na co dzień powinni robić handlowcy należący do niechlubnych 80%?

Gdy rozmawiasz z handlowcem, który realizuje swój plan sprzedaży, usłyszysz od niego wiele szczegółów na temat tego, jak wykonuje swoją pracę. Taka osoba wciąż analizuje podejmowane na co dzień działania. Najlepszy handlowiec w sposób świadomy zarządza działaniami sprzedażowymi jakie podejmuje, pilnie śledząc poziom realizacji założonego planu.

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI SPRZEDAŻOWYMI – szkolenie warsztatowe, przygotowane w oparciu o wewnętrzne założenia pracy działu sprzedaży przedsiębiorstwa oraz model skuteczności działań handlowców Model4S™.

Celem szkolenia jest wypracowanie u sprzedawców umiejętności analizy i wykonywania działań, aby w najkrótszym możliwym czasie, przy jak najmniejszej ich ilości mogli osiągnąć zakładany dla nich plan sprzedaży.

 

SKONTAKTUJ SIĘ