ZBUDUJ SKUTECZNY ZESPÓŁ SPRZEDAŻY W 4 KROKACH™

DLA KOGO: kierownicy sprzedaży, trenerzy, managerowie zespołów handlowych
FORMUŁA SZKOLEŃ: warsztat szkoleniowy na sali, szkolenie on-line, wsparcie superwizją trenerską

Co to jest Metoda 4 kroków™?

Metoda 4 Kroków™ – to prosta procedura prowadzenia rozmowy pomiędzy managerem sprzedaży a handlowcem, na temat osiąganych przez handlowca wyników i działań, jakie do tych wyników doprowadziły. Nazwa metody pochodzi od 4 powiązanych ze sobą i następujących po sobie 4 etapów rozmowy.

Omów wyniki sprzedaży i wskaż sposób na ich skuteczną realizację.

Przechodząc kolejne 4 etapy rozmowy, manager i handlowiec analizują poziom realizacji założonego dla handlowca planu sprzedaży oraz strukturę wykonanych przez niego działań, których efektem jest osiągnięty wynik. Na podstawie tej analizy planują zmiany w działaniach sprzedażowych jakie podejmie handlowiec w kolejnym okresie, aby zapewnić realizację planu sprzedaży na coraz wyższym poziomie.

Jest to metoda zarządzania działaniami sprzedażowymi pojedynczych handlowców wchodzących w skład zespołów sprzedaży. Korzystać z niej powinien każdy manager (bez względu na nazwę obejmowanego stanowiska), który zarządza zespołem sprzedaży i jest rozliczany za sumę wyników jakie realizują wchodzący w jego skład pojedynczy handlowcy/przedstawiciele handlowi/sprzedawcy.

Zidentyfikuj obszary działań handlowców, w których znajdują się luki niepozwalające im na realizację celu sprzedażowego?

Aby ułatwić managerom sprzedaży prowadzenie rozmów zarządczych z handlowcami opracowaliśmy autorskie narzędzie pozwalające na pogrupowanie i ułożenie w prosty do zrozumienia i zastosowania schemat wszystkich działań, jakie powinien wykonywać handlowiec, chcący pracować skutecznie i efektywnie, dla realizacji zakładanego planu sprzedaży.

Model 4S™ – jest to narzędzie opisujące i grupujące obszary kompetencji sprzedażowych, od których zależy skuteczność pracy handlowca pracującego na nowoczesnym rynku konkurencyjnym.

Model klasyfikuje działania sprzedażowe do czterech grup, w ramach których należy szukać obszarów rozwojowych mogących stanowić przyczynę braku wystarczających efektów działań sprzedażowych.

Model pozwala na analizę pracy handlowca w kontekście czterech wymienionych powyżej grup oraz odszukanie tych obszarów w ramach grup, w których działania są niewystarczające lub podejmowane w niewłaściwy sposób.

Model kompetencji 4S

Jedynym i wyłącznym właścicielem Modelu 4S™ jest RCbusiness Szkolenia&Coaching. Dowolne użytkowanie i wykorzystywanie narzędzia w jakiejkolwiek postaci bez zgody RCbusiness jest surowo zabronione.

Jakie korzyści daje managerom sprzedaży stosowanie Metody 4 kroków™?

Sales Executive Coaching

Realizacja wyników sprzedaży całego zespołu dzięki zmianom w działaniu pojedynczych handlowców

Sales Executive Coaching

Możliwość kształtowania zespołu samodzielnie działających, skutecznych handlowców

Sales Executive Coaching

Łatwość prowadzenia comiesięcznej rozmowy zarządczej z handlowcami

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Wartością dodaną naszej współpracy jest niewątpliwie to, iż spotkania naszych handlowców z trenerami RCbusiness są nie tylko skuteczną i atrakcyjną formą przekazania wiedzy i umiejętności, ale również stanowią źródło inspiracji oraz impuls do tworzenia pozytywnych zmian, wdrażania nowych rozwiązań oraz świeżego spojrzenia na otoczenie biznesowe.”

  Grażyna Prokopiuk
  Prezes Zarządu ZAKŁADY MIĘSNE ,,ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A.
 • ,,Znajomość branży oraz doświadczenie trenerskie stanowiło wartość dodaną, która wpłynęła na wysoką jakość realizacji szkoleń, co znalazło odzwierciedlenie w ocenach wystawionych przez pracowników po przeprowadzonych warsztatach szkoleniowych. Interesująca merytoryka, profesjonalizm oraz pozytywna atmosfera, to tylko nieliczne z wielu atutów szkoleń prowadzonych przez trenerów RCbusiness Szkolenia&Coaching.”

  Jarosław Żytowicz
  Dyrektor Handlowy MARWIT Sp. z o.o.
 • ,,RCbusiness doskonale sprawdza się w roli dostawcy usług szkoleniowych i doradczych. Wiedza oraz doświadczenie kadry trenerskiej przyczyniły się do rozwoju umiejętności sprzedażowych oraz zwiększenia efektywności pracy pracowników działu sprzedaży.”

  Urszula Poznańska
  Dyrektor Sprzedaży DROSED S.A.
 • „Uczestnicy szkoleń ocenili sposób prowadzenia zajęć jako profesjonalny, przemyślany i rzetelny. Jakość przekazanych treści cechowała się wysokim poziomem merytorycznym. Odpowiedni, ułożony we współudziale z uczestnikami program cyklu szkoleń oraz świetne przygotowanie trenera w osobie Iwony Reszkowskiej, w pełni spełniły oczekiwania.”

  Barbara Tuora-Wysocka
  Członek Zarządu, Wiceprezes PZ CORMAY S.A.
 • „Działania rozwojowe prowadzone przez trenerów RCbusiness od początku przebiegały z uwzględnieniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, specyfiki branży oraz stosowanych przez ASAJ Sp. z o.o. narzędzi wsparcia sprzedaży.”

  Stanisław Zaliwski
  Prezes Zarządu ASAJ Sp. z o.o.
Zapytaj o szkolenie z Metody 4 kroków™ dla Twoich managerów