Metoda 4 kroków™

Metoda 4 kroków™
Model 4S™

 

ZBUDUJ SKUTECZNY ZESPÓŁ SPRZEDAŻY W 4 KROKACH™

 

Jakie działania maksymalizujące sprzedaż powinien podjąć kierownik wobec każdego z podległych handlowców, gdy wynik zespołu jest sumą pracy wykonywanej przez indywidualne osoby?

Jak odnaleźć luki w pracy wykonywanej przez pojedynczych handlowców, powodujące brak realizacji planowanych wyników sprzedaży całego zespołu? 

Jak poprowadzić rozmowę z handlowcem na temat zmian, które powinien wprowadzić w wykonywanych działaniach, aby w ich wyniku mógł zwiększyć poziom realizacji zakładanego celu sprzedaży?

Jak zarządzać handlowcem, by wdrożył skutecznie niezbędne działania i realizował zakładane dla niego plany sprzedaży?

 

 

Metoda 4 kroków™ zarządzania działaniami sprzedażowymi handlowców.

Metoda 4 kroków™ – to procedura przedstawiająca sposób zarządzania działaniami indywidualnych handlowców, dla zapewnienia ich skutecznej pracy, a więc realizacji zakładanych dla nich wyników sprzedaży.

Jest to metoda poprowadzenia rozmowy z handlowcem, której efektem jest przeanalizowanie struktury wykonywanych przez niego działań, odnalezienia luk w działaniach uniemożliwiających realizowanie wyników sprzedaży oraz zaprojektowanie takiego sposobu działania, by plan zaczął być realizowany (na ile to możliwe z uwzględnieniem braków z poprzedniego okresu).

ZASTOSOWANIE METODY 4KROKÓW™ OZNACZA WYKORZYSTANIE MODELU 4S™

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Które z działań wykonywanych przez handlowców mają największy wpływ na ich skuteczność a więc na osiągany przez nich cel sprzedażowy?

W jakim obszarze wykonywanej przez handlowców pracy znajdują się działania nie pozwalające im na realizację celu sprzedażowego?

Międzynarodowe badania na temat sprzedaży wskazują, że na dzisiejszych rynkach średnia ilość konkurentów mogących zaspokoić potrzeby naszych potencjalnych klientów waha się pomiędzy 9 a 11 firm lub produktów.

Na nowoczesnych rynkach konkurencyjnych nawet handlowcy, którzy opanowali świetnie techniki rozmowy handlowej nie osiągają wyników sprzedaży jeśli:

– nie wykonują właściwej ilości działań sprzedażowych,

– nie docierają do tych klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem mogą kupić ich produkt,

– nie oferują tych rodzajów asortymentu, które dają im dużą marżę zgodnie ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa

Model 4S™ – jest to narzędzie opisujące i grupujące obszary kompetencji sprzedażowych, od których zależy skuteczność pracy handlowca pracującego na nowoczesnym rynku konkurencyjnym. Model klasyfikuje działania sprzedażowe do czterech grup, w ramach których należy szukać obszarów rozwojowych mogących stanowić przyczynę braku wystarczających efektów działań sprzedażowych.

Model 4S™ pozwala na:
– opisanie pracy handlowców przez pryzmat łatwych do identyfikacji obszarów skuteczności działania (zawartość wszystkich czterech obszarów każdorazowo dostosowana zostaje do specyfiki sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorstwo w branży, w której działa),
– łatwą identyfikację obszarów, w których działania są niewystarczające lub podejmowane w niewłaściwy sposób,
– wprowadzenie zmian w pracy handlowców pozwalających im na realizację celu sprzedażowego.

 

SKONTAKTUJ SIĘ