Dział zakupów - tematy szkoleń

Chcesz podwyższyć skuteczność pracowników działu zakupów?

Dział zakupów - tematy szkoleń:

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!


Ewa Matczuk
Koordynator projektów szkoleniowych
e.matczuk@rcbusiness.com.pl
539 602 722

2. Zarządzanie zakupamiNiewiele firm w Polsce zarządza zakupami. Większość skupia się na zarządzaniu dostawcami i bieżącej reakcji na problemy operacyjne takie jak braki i opóźnienia w dostawach, wady jakościowe, utrzymanie cen zakupu. Zarządzanie zakupami to całościowa zmiana modelu działania, w którym interesuje nas zarządzanie strumieniem dostaw, a nie skutkami zdarzeń losowych. Zarządzanie zakupami to wyjście poza status-quo, a to oznacza również stresującą zmianę dostawcy lub sposobu kupowania i wyceny zakupu. Niezmiernie istotną częścią warsztatu zarządzania zakupami jest odpowiedź na pytanie o rolę działu zakupów w konkretnej firmie.


Program szkolenia

 • Czym są zakupy i jaką dostarczają wartość dla przedsiębiorstwa?
 • Miejsce i odpowiedzialność zakupów w procesie dostarczania wartości.
 • Kupiec jako przedsiębiorca (manager) – dlaczego kupiec powinien znać biznes dostawcy?
 • Analiza danych zakupowych – jak uchwycić obraz „w locie”?
 • Czy zarządzamy kategoriami zakupowymi?
 • Kształtowanie ceny zakupu przez kupców – ćwiczenie umiejętności kupieckich.
 • Proces zakupowy – etapy i powody stosowania.
 • Znaczenie Incoterms, umowy, KPI.
 • Dostawca strategiczny w ujęciu macierzy Kraljica.
 • Kto kim zarządza – dostawca kupcem, czy kupcy dostawcami?
 • Źródła przewagi konkurencyjnej nad dostawcami.
 • Team work, dzielenie wiedzą w pracy działu zakupów i podczas negocjacji.
 • Dział zakupów jako źródło przewagi informacyjnej.
 • Negocjacje jako narzędzie strategiczne i operacyjne.
 • Przygotowanie do negocjacji i plan negocjacji – dlaczego nikt nie odrabia „pracy domowej”?
 • Zadawanie pytań, „start with why”.
 • Rozpoznawanie słabych stron partnera negocjacji.
 • Techniki (zagrywki) negocjacyjne wobec dostawców nie-strategicznych.
 • Zarządzanie kategorią zakupową monopolisty.
 • Rola networkingu w pracy kupca i zarządzania kategoriami.
 • Zarządzanie oczekiwaniami klientów wewnętrznych.


Korzyści dla uczestników

 • Przyswojenie wiedzy na temat zarządzania zakupami, w tym kategoriami zakupowymi i dostawcami.
 • Zrozumienie różnic pomiędzy zarządzaniem operacyjnym, a strategicznym zakupami.
 • Pokazanie dostępu do źródeł informacji zakupowych, prezentacja sposobów ich analizy i korzyści dla zarządzania kategoriami zakupowymi.
 • Pełne zrozumienie etapów procesu zakupowego i korzyści płynących z jego stosowania.
 • Umiejętność odróżnienia dostawcy strategicznego dla firmy od „zawracającego głowę” lub „źródła nieustannych problemów”.
 • Poznanie metod uzyskania przewagi nad dostawcą.
 • Pokazanie przewagi pracy zespołowej nad pracą „solową”, również korzyści z archiwizacji i udostępniania wiedzy zakupowej.
 • Uświadomienie znaczenia negocjacji w zarządzaniu zakupami.
 • Prezentacja sposobów negocjowania i narzędzi dla realizacji celów zakupowych.
 • Sposoby realizacji celów zakupowych u monopolisty.
 • Podkreślenie roli klienta wewnętrznego w realizacji celów przez dział zakupów.


  DLA KOGO: zaopatrzeniowcy, specjaliści ds. zakupów, kupcy, kierownicy/managerowie zakupów, sourcing manager’owie, kierownicy kategorii zakupowych, dyrektorzy działu zakupów.

  DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

  FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grupy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
- warsztatu na sali szkoleniowej,
- interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

  CZAS TRWANIA: dwa dni szkoleniowe lub program indywidualny.

  CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
- wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
- materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
- konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

Dział zakupów - tematy szkoleń:

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!


Ewa Matczuk
Koordynator projektów szkoleniowych
e.matczuk@rcbusiness.com.pl
539 602 722Trenerzy prowadzący
OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Szkolenie oceniam wysoko, praktyczny materiał, przedstawiony jasno, zrozumiale. ”

 • ,,Szkolenie było interesujące.”

 • ,,Trener bardzo fajnie przekazuje wiedzę.”

  Napisz do nas!

   Chcesz podwyższyć skuteczność pracowników działu zakupów?
   Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania