Zarządzanie - tematy szkoleń

Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?

6. Zarządzanie konfliktemKonflikt jest nieodzownym elementem życia każdej organizacji. Ludzie obawiają się nieporozumień, gdyż postrzegają je jedynie jako rodzaj walki, w której wynik może być tylko „wygrany – przegrany”.
W rzeczywistości sytuacja konfliktowa, to tylko skutek, który ujawnia zjawiska będące jego przyczyną.
Zauważenie przyczyn może być szansą na dalszy rozwój.


Program szkolenia

 • Konflikt – definicja sytuacji.
 • Strony i przebieg sytuacji konfliktowych.
 • Psychologiczne aspekty sytuacji konfliktowych.
 • Konflikt a style komunikacji interpersonalnej.
 • Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Bariery w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Pozytywne aspekty sytuacji konfliktowych.


Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność rozpoznawania symptomów nadchodzących sytuacji konfliktowych.
 • Umiejętność rozpoznawania faz i stron sytuacji konfliktowych – wzrost umiejętności podejmowania działań zapobiegawczych oraz rozwiązujących spór (ja w konflikcie, inni w konflikcie).
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – błędy w komunikacji jako częsta przyczyna powstawania sytuacji konfliktowych.
 • Poznanie strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Wzrost umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi wśród pracowników.
 • Umiejętność stosowania działań zapobiegających nawracaniu sytuacji konfliktowych.


  DLA KOGO: managerowie.

  DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

  FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grupy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
- warsztatu na sali szkoleniowej,
- interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

  CZAS TRWANIA: dwa dni szkoleniowe.

  CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
- wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
- materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
- konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Pokazanie problematyki konfliktu otworzyło mi oczy na szereg zachowań w moim zespole.”

 • ,,Rzeczowe i trafne podejście do problemu. Rozszerzenie spraw – wątpliwości przez trenera grupy w trakcie szkolenia.”

 • ,,Prowadząca ma świetny kontakt z grupą, co oddziałuje na atmosferę szkolenia.”

  Napisz do nas!

   Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?
   Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania