Techniki sprzedaży - tematy szkoleń

Chcesz zwiększyć sprzedaż rozwijając umiejętności handlowców?

10. Windykacja należnościOpóźnienia w płatnościach klientów nie pozostają bez wpływu na sytuację ekonomiczną firm. Odzyskanie niespłaconych należności na drodze polubownej jest sztuką, którą trzeba ciągle doskonalić.
„…właśnie wysłałem przelew…”  – który nigdy nie dochodzi…
„…sam Pan wie, jaka jest bieda. Nic się nie sprzedaje. Klientów jak na lekarstwo, ledwo wiążę koniec z końcem. Jak będę miał, to zapłacę. Ale kiedy? Nie wiem…”  – jakże często słyszane od niesolidnych płatników.


Program szkolenia

 • Co mi wolno? – podstawowe aspekty prawne windykacji polubownej.
 • Jakie moje działania zachęcają do opóźnień w płatnościach?
 • Struktura telefonicznej i/lub osobistej rozmowy windykacyjnej.
 • Przyczyny powstawania zadłużeń.
 • Typologia klientów – dłużników.
 • Wymówki klientów – techniki reagowania.


Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie ilości skutecznych rozmów windykacyjnych z klientami.
 • Umiejętność rozpoznawania i reagowania na popularne wymówki dłużników.
 • Znajomość podstawowych zasad prawnych legalnej windykacji polubownej.
 • Wykształcenie asertywnej postawy wobec nierzetelnych płatników.
 • Umiejętność reagowania na obiekcje i zastrzeżenia klientów.

*Zawartość szkolenia może obejmować temat windykacji telefonicznej i/lub osobistej w zależności od potrzeby uczestników.


  DLA KOGO: handlowcy/sprzedawcy/przedstawiciele, managerowie zespołów sprzedaży.

  DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

  FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grupy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
- warsztatu na sali szkoleniowej,
- interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

  CZAS TRWANIA: jeden dzień szkoleniowy.

  CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
- wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
- materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
- konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Pełen profesjonalizm, bardzo miła atmosfera.”

 • ,,Bardzo ciekawe prowadzenie.”

 • ,,Zaangażowanie trenera w podawaniu przykładów z naszej branży.”

  Napisz do nas!

   Chcesz zwiększyć wyniki sprzedaży swojego zespołu?
   Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania