Zarządzanie - tematy szkoleń

Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?

7. Rekrutacja i selekcjaJaką podjąć decyzję?
Na co zwrócić uwagę u kandydata?
Dać szansę na pracę w sprzedaży uczciwej, nieśmiałej dziewczynie?
Czy ten przebojowy chłopak zwiąże się z firmą na stałe, czy da z siebie wszystko?
O co zapytać kandydata w przypadku wątpliwości?


Program szkolenia

 • Metody poszukiwania kandydatów do pracy.
 • Proces rekrutacji: cele, etapy, metody.
 • Typologia kandydatów: stanowisko pracy – cechy osobowościowe i kompetencje.
 • Przygotowanie do rozmowy z kandydatem.
 • Technika zadawania pytań.
 • Psychologiczne aspekty reakcji kandydatów.
 • Rola testów psychologicznych w procesie rekrutacji.


Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność samodzielnego przygotowania ogłoszenia rekrutacyjnego.
 • Umiejętność przeprowadzenia właściwej selekcji dokumentów rekrutacyjnych: jak odnaleźć nieścisłości, waga CV i Listu Motywacyjnego w procesie rekrutacji.
 • Znajomość metod selekcji kandydatów.
 • Znajomość i umiejętność stosowania pytań rekrutacyjnych.
 • Znajomość podziału kandydatów na typy osobowości oraz możliwość dopasowania kandydatów do stanowisk pracy.
 • Umiejętność stosowania pytań precyzujących: sprawdzanie prawdomówności kandydatów .
 • Umiejętność właściwego wprowadzania do pracy nowych pracowników.


  DLA KOGO: managerowie, pracownicy działu HR.

  DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

  FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grupy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
- warsztatu na sali szkoleniowej,
- interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

  CZAS TRWANIA: dwa dni szkoleniowe.

  CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
- wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
- materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
- konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Bardzo ciekawie prowadzone, wyczerpujące wiadomości.”

 • ,,Bardzo dobrze przekazana wiedza.”

 • ,,Perfekcja na każdym kroku.”

  Napisz do nas!

   Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?
   Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania