Zarządzanie - tematy szkoleń

Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?

3. Motywowanie pracownika“Ludzie są do siebie podobni bez względu na rodzaj pracy jaki wykonują…
Różnią się od siebie rodzajem wykonywanej pracy, wiekiem, płcią, wykształceniem – ale zawsze, co ma znaczenie podstawowe, pozostają jednostkami ludzkimi z ludzkimi potrzebami i motywacjami”.

Peter Drucker


Program szkolenia

 • Motywacja ludzi do pracy – teoria i praktyka.
 • Cel działań motywacyjnych.
 • Psychologiczne czynniki motywacji jednostki.
 • Rola finansowych i pozafinansowych czynników motywacji.
 • Przyczyny zmian w motywacji.
 • Motywacja zespołu.
 • Komunikacja a motywacja.
 • Organizacyjne czynniki motywacji.
 • Cechy efektywnych systemów motywacyjnych.


Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność wykorzystania szeregu technik motywowania pracowników w praktyce.
 • Wiedza o tym, jakie działania motywują, a jakie mogą demotywować pracownika.
 • Umiejętność przygotowania planu systemu motywacyjnego we własnym zespole.
 • Umiejętność rozpoznawania indywidualnych czynników motywacyjnych.
 • Wiedza o tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał pracownika, dzięki umiejętności właściwego dopasowania technik motywacyjnych do grupy i jednostki.
 • Umiejętność świadomego budowania zaangażowania pracowników.
 • Wiedza o tym, jak utrzymać efektywność pracy: Jak zmotywować osobę długo pracującą?; Jak zmotywować osobę mającą monotonne zadania?
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji z pracownikami.
 • Umiejętność przekazywania pracownikom informacji zwrotnych i oceny w sposób motywujący.


  DLA KOGO: managerowie.

  DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

  FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grupy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
- warsztatu na sali szkoleniowej,
- interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

  CZAS TRWANIA: dwa dni szkoleniowe.

  CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
- wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
- materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
- konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Podobała mi się treść przekazana przez prowadzącą, dużo konkretnych informacji, uświadamiających mi jak należałoby pracować z zespołem i motywować poszczególne osoby.”

 • ,,Forma przekazu – rzeczowa, konkretna. Cały przebieg szkolenia był bardzo interesujący, ponieważ mówca dobrze przekazuje wszystkie informacje.”

 • ,,Dziękuję, że zostały uwzględnione zgłoszone przeze mnie tematy i spostrzeżenia. Jak dla mnie najlepsze szkolenie w tym roku pod każdym względem: zawartości, precyzyjnie prowadzone!”

  Napisz do nas!

   Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?
   Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania