Zarządzanie - tematy szkoleń

Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?

4. Feedback – metody udzielania informacji„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością, jak z własnej”.

Henry Ford


Program szkolenia

 • Co to jest FEEDBACK?
 • Czemu służy udzielanie informacji zwrotnej?
 • Co różni konstruktywny feedback od krytyki?
 • Komunikacja jako narzędzie udzielania informacji zwrotnej.
 • Techniki udzielania feedbacku.
 • Indywidualna i grupowa informacja zwrotna – jak jej udzielić?
 • Struktura rozmowy z udzieleniem informacji zwrotnej.


Korzyści dla uczestników

 • Poznanie kluczowych zasad udzielania informacji zwrotnej / technik feedbacku.
 • Uświadomienie, czemu służy informacja zwrotna i pokazanie korzyści prowadzenia rozmowy oceniającej.
 • Zdobycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej – indywidualnej i grupowej.
 • Umiejętność odróżniania konstruktywnego feedbacku od krytyki.
 • Poznanie technik efektywnej komunikacji, która jest podstawą skutecznego udzielania informacji zwrotnej.
 • Umiejętność przyjmowania feedbacku.


  DLA KOGO: managerowie.

  DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

  FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grupy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
- warsztatu na sali szkoleniowej,
- interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

  CZAS TRWANIA: dwa dni szkoleniowe.

  CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
- wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
- materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
- konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Bardzo ciekawie prowadzone, wyczerpujące wiadomości.”

 • ,,Super wiedza i przygotowanie trenera.”

 • ,,Całe szkolenie było bardzo interesujące.”

  Napisz do nas!

   Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?
   Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania