Zarządzanie - tematy szkoleń

Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?

5. Coaching – narzędzie pracy manageraJak poprowadzić rozmowę z pracownikiem, by dotrzeć do punktu, w którym przestanie szukać wymówek, a zacznie kreatywnie szukać rozwiązań?
Jakie stawiać pytania? A może to jeszcze nie czas na coaching? – 80% ludzi nie jest gotowych na coaching.
Jak ułożyć sesje coachingowe?


Program szkolenia

 • Coaching – czym jest naprawdę?
 • Cechy skutecznego coacha.
 • Komunikacja podczas sesji coachingowej.
 • Coaching a superwizja.
 • Ustalanie celu sesji coachingowej.
 • Techniki coachingu.
 • Typologia pracowników i metod coachingu.
 • Metody udzielania informacji zwrotnej.
 • Dokumentacja do rozmowy coachingowej.
 • Follow up – czyli co dalej?


Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności przeprowadzania pełnej sesji coachingowej z pracownikami.
 • Umiejętność zastosowania coachingu podczas superwizji.
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy w kierunku oczekiwanych rozwiązań.
 • Umiejętność doboru właściwej metody pracy (trening, coaching, mentoring) do konkretnych potrzeb rozwojowych pracownika.


  DLA KOGO: managerowie.

  DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy. Szkolenie nie jest prowadzone w formule szkolenia otwartego, nie prowadzimy zapisów pojedynczych osób.

  FORMUŁA SZKOLEŃ: szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu skierowanego do grupy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE.
Może odbywać się w formie:
- warsztatu na sali szkoleniowej,
- interaktywnego warsztatu online.
Platformę do przeprowadzenia szkolenia on-line zawsze wybieramy razem z naszymi klientami.

  CZAS TRWANIA: dwa dni szkoleniowe.

  CENA: cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz liczby wykupionych w ramach projektu szkoleniowego dni i tematów szkoleń. W ramach ceny szkolenia zapewniamy m.in.:
- wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych np.: konsultacje z managerami, skierowaną do uczestników ankietę potrzeb szkoleniowych on-line, obserwacje podczas pracy,
- materiały szkoleniowe: skrypty z teorią, zeszyty ćwiczeń, notatniki, długopisy,
- konsultacje z trenerem do 4 tygodni po szkoleniu.

UWAGA! Ponieważ nie jest to szkolenie otwarte nie podajemy ceny dla 1 osoby.

OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Sposób prowadzenia szkolenia i ogrom wiedzy.”

 • ,,Duże zaangażowanie prowadzącej.”

 • ,,Merytoryczne podejście do tematu szkolenia.”

  Napisz do nas!

   Chcesz rozwinąć umiejętności managerskie kadry zarządzającej?
   Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania