Dział zakupów - tematy szkoleń

Chcesz podwyższyć skuteczność pracowników działu zakupów?

Dział zakupów - tematy szkoleń:

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!


Ewa Matczuk
Koordynator projektów szkoleniowych
e.matczuk@rcbusiness.com.pl
539 602 722

3. Audyt zakupowyNawet najlepsze działy zakupów potrzebują „świeżego spojrzenia” na swoją pracę – eksperta z zewnątrz, który zakwestionuje realizowaną strategię zakupową i wskaże „niewidoczne” wcześniej możliwości optymalizacji pracy działu i kosztów zakupu surowców, komponentów, towarów, usług. Audyt zakupowy koncentruje się na obszarach nieefektywności działu zakupów: personelu, procesach, kategoriach zakupowych, dostawcach, specyfikacjach. Celem audytu jest wskazanie potencjału oszczędnościowego i określenie jego wartości finansowej. Audyt zakupowy kończy się raportem z gotową receptą zmian, które Klient może wykonać samodzielnie lub we współpracy z konsultantem. Audyt realizowany jest przez eksperta zakupów – dlatego rekomendacje zawarte w raporcie audytowym mają wymiar wyłącznie praktyczny, ukierunkowany na uzyskanie optymalizacji i przez to zwiększenie skuteczności działu zakupów.


Program szkolenia

Audyt realizowany jest w zakresie uzgodnionym z Klientem. Najczęściej są to obszary:

 • personel działu zakupów – sprawdzenie wiedzy dot. zarządzania zakupami i negocjacji zakupowych, umiejętności kupieckich członków zespołu;
 • kategorie zakupowe i dostawcy – weryfikacja konkurencyjności cenowej oferty dostawców wobec oferty rynkowej;
 • procesy zakupowe, efektywność pracy działu zakupów – mapowanie kluczowych etapów procesu zakupowego i stosowanych formalnie lub nieformalnie wskaźników efektywności;
 • specyfikacje surowców, komponentów, towarów, usług – badanie rynku nowych źródeł dostaw oraz alternatywnej specyfikacji surowców, komponentów.


Korzyści dla uczestników

 • Rzetelna informacja na temat poziomu wiedzy członków działu zakupów, ich umiejętności negocjacyjnych oraz rekomendowanego kierunku rozwoju.
 • Weryfikacja konkurencyjności kupowanych surowców, komponentów, towarów, usług i określenie możliwości optymalizacji kosztu zakupu.
 • Wskazanie możliwości opomiarowania pracy działu zakupów – porównania jakości pracy poszczególnych pracowników.
 • Stworzenie powtarzalnego procesu zakupowego z kluczowymi etapami, które generują zapisy, możliwość kontroli i autoryzacji decyzji zakupowych.
 • Określenie głębszego potencjału oszczędnościowego dla wybranej kategorii zakupowej, bazując na potencjale modyfikacji specyfikacji.


  DLA KOGO: właściciele, prezesi, rada nadzorcza, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy finansowi.

  DLA KOGO NIE: indywidualni pracownicy.

  FORMUŁA SZKOLEŃ: dni robocze u Klienta i na podstawie zgromadzonych danych.

  CZAS TRWANIA: min. 16 dni roboczych, standardowo 24 dni robocze.

  CENA: cena uzależniona jest od ilości działań w ramach audytu.

Dział zakupów - tematy szkoleń:

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!


Ewa Matczuk
Koordynator projektów szkoleniowych
e.matczuk@rcbusiness.com.pl
539 602 722Trenerzy prowadzący
OPINIE KLIENTÓW

 • ,,Profesjonalne działania i wskazówki trenera.”

 • ,,Ważne informacje na temat poziomu wiedzy pracowników działu zakupów.”

 • ,,Trener profesjonalny na każdym kroku.”

  Napisz do nas!

   Chcesz podwyższyć skuteczność pracowników działu zakupów?
   Skontaktuj się z nami - doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania