Szkolenia z rozwoju osobistego

Podnieś kompetencje osobiste Twojego zespołu i usprawnij współpracę

Komunikacja w przedsiębiorstwie
Profesjonalna prezentacja
Autoprezentacja
Techniki perswazji pisanej
Public relations w firmie
Zarządzanie zadaniami
Zarządzanie czasem
Zarządzanie stresem
Asertywność

„Wydawało mi się, że treść mojego maila była wystarczająco jasna. Czy to tak trudno odpowiedzieć od razu…”
„Tym w marketingu, to się wydaje, że my do klientów jedziemy na kawę. Na kawę, to ja nie muszę jechać 100 km, naprawdę nie mam czasu na odpisywanie na te ich maile. Nic nie mają do roboty, tylko wymyślanie tabelek…”.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Jak się ze sobą porozumiewać, by być rozumianym zgodnie z własną intencją?
 • Różne działy, różne cele – czyli bariery w komunikacji wewnątrz firmy.
 • Zniekształcenia w komunikacji utrudniające współpracę.
 • Jak napisać zrozumiałego e-maila?
 • Techniki sprawdzania komunikatów.
 • Bezkonfliktowe przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Jak rozmawiać, gdy jednak powstanie konflikt?

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej i zdobycie umiejętności ich stosowania.
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego nawiązywania relacji z innymi pracownikami.
 • Poznanie własnego stylu komunikacji, mocnych stron i obszarów do dalszego rozwoju.
 • Poznanie technik werbalnych, ułatwiających komunikację podczas pracy (techniki udzielania informacji zwrotnej, przekazywania informacji o zadaniu: „action plan” i parafraza – czyli sprawdzanie zrozumienia wypowiedzi).
 • Poznanie roli własnego nastawienia i postawy wobec innych dla komunikacji interpersonalnej i budowy właściwych relacji z ludźmi.
 • Wzrost samoświadomości i odpowiedzialności za budowanie relacji z innymi pracownikami, a przez to budowanie właściwej atmosfery pracy.
 • Wzajemne poznanie, integracja i nawiązanie lepszych relacji z pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Wyobraź sobie salę pełną ludzi, którzy czekają na Twoje wystąpienie…
A może tym razem, to tylko koledzy z zespołu lub małe grono klientów…
„Powiedz o czym będziesz mówił.
Powiedz to.
Powiedz o czym mówiłeś”.

Tematyczna zawartość szkolenia

 • Przygotowanie do prezentacji: miejsce, czas, uczestnicy.
 • Dobór narzędzi do prezentacji.
 • Mowa ciała i ruch podczas wystąpienia publicznego.
 • Dynamika wystąpienia publicznego.
 • Techniki komunikacji werbalnej: ton głosu i magia słowa.
 • Etapy wystąpienia.
 • Trudny uczestnik – sposoby reagowania.
 • Zamknięcie sprzedażowe prezentacji – czy to możliwe?
 • Działania marketingowe utrzymujące relacje po prezentacji.

Korzyści dla uczestników

 • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad komunikacji interpersonalnej i zdobycie umiejętności ich stosowania.
 • Zdobycie umiejętności nawiązywania relacji z publicznością.
 • Poznanie własnego stylu komunikacji, mocnych stron i obszarów do dalszego rozwoju.
 • Poznanie technik werbalnych, ułatwiających wypowiedzi podczas dyskusji, debat i przemówień.
 • Zdobycie umiejętności budowania własnego wizerunku poprzez stosowanie skutecznych technik komunikacji.
 • Zdobycie umiejętności stosowania technik radzenia sobie z tzw. „trudną”, sceptyczną publicznością.
 • Zdobycie umiejętności stosowania technik radzenia sobie z tzw. „trudnym”, sceptycznym rozmówcą.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

AUTOPREZENTACJA – w psychologii, to sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany.
AUTOPREZENTACJA – własny opis, prezentacja; przedstawienie siebie innym.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tworzeniu własnego wizerunku.
 • Jak wygląd zewnętrzny buduje postrzeganie naszej osoby w oczach innych ludzi?
 • Podstawowe typy/charakterystyki wizerunkowe.
 • Rola wizerunku w komunikacji biznesowej.
 • Elementy struktury wizerunku.
 • Zasady dress code i savoir vivre w biznesie.

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w tworzeniu własnego wizerunku.
 • Poznanie podstawowych zasad tworzenia prezentacji pod kątem wystąpień publicznych.
 • Poznanie metod radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wystąpień publicznych.
 • Zapoznanie się z zasadami dress codu i savoir vivre w biznesie.
 • Umocnienie swojego biznesowego wizerunku.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Co i jak mówią do nas najbardziej rozpoznawalne osoby, obecne w życiu publicznym podczas swoich wystąpień?
Dlaczego jedno wystąpienie nam się podoba i odbieramy je jako przekonujące, inne natomiast nudzi nas i nie wzbudza pozytywnych emocji?
Jak dużo treści w rzeczywistości pamiętamy po obejrzeniu i wysłuchaniu wystąpień ludzi, których cenimy i tych, za którymi nie przepadamy?

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Jeszcze raz o procesie komunikacji: elementy składowe, zasady prawidłowego przebiegu, czynniki mogące go zakłócić.
 • Przygotowanie do wystąpienia – czyli kto i w jakim celu będzie mnie słuchał?
 • Jak świadomie budować własny wizerunek poprzez komunikację?
 • Jak mówię? – tempo, ton, mowa ciała.
 • Techniki werbalne oddziałujące na negatywne emocje.
 • Techniki werbalne oddziałujące na pozytywne emocje.
 • Techniki werbalne bezkonfliktowej argumentacji.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

„Firma może pozwolić sobie na utratę nawet dużych pieniędzy, ale nie może pozwolić sobie na utratę reputacji. Jej bowiem nie sposób odzyskać”.

Warren Buffet

„Jak dziś zrobisz PR, tak Cię będą widzieć jutro”.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Co to jest PR i czym się zajmuje?
 • PR zewnętrzny i wewnętrzny.
 • Narzędzia PR.
 • Strategie PR, cele i podstawy.
 • Internet w służbie PR.
 • Zasady współpracy z mediami.
 • Organizacja spotkań i konferencji prasowych.
 • Etyka w PR.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność kształtowania pożądanego wizerunku firmy w relacjach z klientami, dostawcami, mediami.
 • Wiedza o tym, jak opracowywać strategie PR.
 • Kreowanie i utrzymywanie sprzyjającego nastawienia opinii publicznej;
 • Poznanie najważniejszych technik z zakresu PR.
 • Umiejętność zachowania się przed kamerą i współpracy z mediami.
 • Umiejętność tworzenia strategii działań taktycznych w sytuacjach kryzysowych.
 • Poznanie technik wewnętrznych działań PR.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

„Work smart, not hard” – Pracuj mądrze, a nie ciężko.
Mało jest dzisiaj zawodów, czy stanowisk, na których ilość zadań, spraw do załatwienia jest stała i przewidywalna. Wielu spośród nas ma wrażenie, że jednocześnie pracując coraz ciężej, coraz więcej ma wciąż do zrobienia.
A może wystarczy zacząć robić właściwe rzeczy, we właściwej kolejności i we właściwy sposób?

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Efektywność – co to znaczy w praktyce?
 • Podstawowe zasady zarządzania zadaniami.
 • Analiza obowiązków – czyli co rzeczywiście powinienem robić?
 • Etapy zarządzania zadaniami.
 • Narzędzia zarządzania zadaniami.
 • Od zasady plasterków salami po regułę ABCDE.
 • Jak wyjść poza swoją strefę komfortu?
 • Jak pracować nad utrzymaniem pozytywnych efektów?

Korzyści dla uczestników

 • Rozpoznanie poziomu własnej efektywności wykonywania zadań.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania zasad planowania zadań:
  • metoda SMART;
  • metoda 20/80 Vilfredo Pareto.
 • Umiejętność właściwego łączenia celów z zadaniami pozwalającymi na ich realizację.
 • Macierzowe analizowanie zadań i celów.
 • Znajomość Paradygmatu „ANALIZA – WYBÓR – DZIAŁANIE” – autorska metoda zarządzania zadaniami RCbusiness.
 • Identyfikacja psychologicznych pułapek na drodze do wyrabiania właściwych nawyków kształtowania własnej efektywności.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

„W pewien sposób czas przypomina pieniądze. Można go stracić lub zainwestować.
Jeśli tracisz czas lub pieniądze znikają na zawsze. Nigdy ich nie odzyskasz.
Jeśli jednak mądrze inwestujesz czas i pieniądze, osiągniesz w przyszłości większe zyski”.

Brian Tracy

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Ile czasu mamy naprawdę?
 • Siła wewnętrznej motywacji.
 • Dwa słowa o porządku.
 • Planowanie: główne narzędzia zarządzania czasem.
 • Od zasady wypierania do zasady wymuszonej efektywności.
 • Pułapki: odwlekanie, perfekcjonizm, pracoholizm.
 • Jak pracować nad utrzymaniem pozytywnych efektów?

Korzyści dla uczestników

 • Analiza własnej ścieżki czasu.
 • Identyfikacja indywidualnych czynności pochłaniających czas – tzw. „czaso-pożeracze”.
 • Poznanie zasad świadomego wykorzystywania posiadanego czasu.
 • Identyfikacja psychologicznych barier zarządzania czasem: odwlekanie, perfekcjonizm, pracoholizm.
 • Ćwiczenie „uważności” i „świadomości” czasu jako metody zwiększenia efektywności w życiu zawodowym i osobistym.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

„Chroniczny ból głowy, szczególnie mocny w niedzielę wieczorem.
Coraz częściej nieprzespane noce i walka ze spiętym karkiem…
Wczoraj podczas spotkania w biurze nie byłem(am) pewny(a), czy wypowiem słowo. Myślałem(am) tylko, żeby był już koniec. Znajomi mi mówią, że krzyczę bez powodu. Nie jestem w stanie obejrzeć filmu, bo ciągle myślę…”.
Stres jest i będzie obecny w naszym życiu, z tym powinniśmy się pogodzić. Jego działanie, może nawet przynosić korzyści. Niestety, pędząca rzeczywistość sprawia, że coraz częściej poziom stresu jest tak wysoki, że jego skutki odbijają się bezpośrednio na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Stres – czym jest, co go powoduje?
 • Co dla Ciebie stanowi przyczynę reakcji stresowej?
 • Działania prewencyjne – co mogę zrobić, aby zapobiegać stresowi?
 • Najskuteczniejsze metody redukcji szkodliwego napięcia.
 • Oddech – szybkie rozluźnienie.
 • Praca z ciałem – odzyskaj władzę nad emocjami.
 • Rola diety w walce ze stresem.

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność rozpoznawania własnych reakcji stresowych.
 • Umiejętność rozróżniania dobrego i szkodliwego stresu.
 • Poznanie mechanizmu powstawania stresu.
 • Poznanie technik relaksacji.
 • Identyfikacja bodźców wywołujących napięcie.
 • Dobór skutecznych dla siebie technik natychmiastowej i długotrwałej relaksacji.
 • Umiejętność układania własnej antystresowej diety.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Człowiek, to istota społeczna. Każdy z nas nieustannie porozumiewa się z innymi: aby spytać o drogę, wyrazić niezadowolenie, powiedzieć komplement, odrzucić prośbę, czy też na nią przystać. Asertywność, to styl komunikacji, którym można posłużyć się w każdej sytuacji. Niestety większość z nas nie zachowuje się asertywnie tak często, jak to możliwe. Właśnie dlatego nasze relacje z innymi często są źródłem niezadowolenia i frustracji.
Asertywność nie jest strategią, która pozwala postawić na swoim. Podkreśla raczej to, że człowiek panuje nad swoim zachowaniem i to on decyduje o swoim postępowaniu.

Zawartość tematyczna szkolenia

 • Co to jest asertywność, czym jest asertywność?
 • Budowanie postawy asertywnej.
 • Granice asertywności.
 • Asertywna komunikacja.
 • Relacje międzyludzkie – asertywna wymiana opinii i uczuć.
 • Asertywność w kontaktach biznesowych i handlowych.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie różnic pomiędzy asertywnością i uległością, oraz asertywnością i agresją.
 • Poznanie własnego stylu komunikacji i prezentacji postaw wobec innych ludzi.
 • Umocnienie postawy asertywnej reakcji na emocjonalne zachowania innych ludzi.
 • Poznanie technik asertywnej odmowy.
 • Poznanie technik asertywnego przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Identyfikacja psychologicznych pułapek utraty asertywności.

 

SKONTAKTUJ SIĘ