RCbusiness » Insights Discovery™

 

Insights Discovery™

Czym jest Insights Discovery™
Korzyści dla uczestnika
Korzyści dla organizacji

DLA SKUTECZNEJ, POZBAWIONEJ KONFLIKTÓW KOMUNIKACJI.

ABY HANDLOWCY LEPIEJ ROZUMIELI POTRZEBY SWOICH KLIENTÓW.

ABY MANAGEROWIE ROZUMIELI SWOICH PODWŁADNYCH I STOSOWALI ODPOWIEDNI DLA NICH STYL ZARZĄDZANIA.

DLA ZBUDOWANIA SILNYCH, SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW FUNKCJONUJĄCYCH W OPARCIU O ZAUFANIE I DOBRE RELACJE ICH CZŁONKÓW.

 

INSIGHTS DISCOVERY

Insight Discovery ™ to Model opisujący indywidualny styl funkcjonowania każdego człowieka. U podstaw modelu leży typologia osobowości C.G Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja.

Jest to zastrzeżona metodologia pozwalająca na diagnozę i opisanie stylu funkcjonowania człowieka oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym. Wskazuje kierunki rozwoju osobistego w konkretnych, specyficznych obszarach.

W przypadku przedsiębiorstwa – jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu. Metodologię Insights Discovery można wykorzystać w zakresie:

 • Rekrutacji
 • Planowania ścieżek kariery
 • Badania predyspozycji zawodowych
 • Budowania zespołu
 • Coachingu

Podstawą Insight Discovery™ jest teoria osobowości wybitnego szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Model powstał w roku 1987, a jego autorem jest Andrew Lothian, znawca i wielki entuzjasta dzieł Junga, założyciel Insights Learning & Developement Ltd., organizacji konsultingowej z siedzibą w Dundee, Szkocja.

Obecnie programy Insights Discovery z powodzeniem wykorzystywane są przez wiele przedsiębiorstw na  świecie. Firma RCbusiness Szkolenia&Coaching posiada licencję na samodzielne wykorzystywanie metody Insights Discovery™ w ramach prowadzonych przez nas działań szkoleniowych, coachingowych, superwizji czy Developement Center.

 

Skontaktuj się

Jaki jest Twój indywidualny styl funkcjonowania?

Jakie są mocne a jakie słabe strony sposobu w jaki się komunikujesz?

Czego nie jesteś świadomy w Twoim sposobie funkcjonowania?

Jak sposób funkcjonowania wpływa na Twoją pracę: w sprzedaży, zarządzaniu, w zespole?

 

Udzielając odpowiedzi na 24 pytania znajdujące się w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery™ otrzymasz tzw. Profil Indywidualny. Profil Indywidualny Insights Discovery™ jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu. Dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

 

Dzięki INSIGHTS DISCOVERY

 • Uzyskasz Profil określający Twój niepowtarzalny, własny styl działania, Twoje indywidualne potrzeby i oczekiwania.
 • Lepiej zrozumiesz swój ogólny styl funkcjonowania i uzyskasz wskazówki na temat możliwości wzrostu i doskonalenia siebie w różnych obszarach rozwoju indywidualnego.
 • Nauczysz się lepiej wyznaczać cele i wyzwania oraz zarządzać swoim czasem.
 • Zwiększysz efektywność działań, zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

 

Skontaktuj się

Jak zmienić konflikt w środowisku organizacji we wzajemną współpracę opartą na zaufaniu i dobrej komunikacji?

Jak wesprzeć pracowników sprzedaży w budowaniu relacji z klientami przedsiębiorstwa?

Jak poprawić styl zarzadzania mi motywowania managera aby skuteczniej zarządzał swoim zespołem?

 

Co może zyskać Twoja firma dzięki INSIGHTS DISCOVERY?

– Uzyskasz narzędzie wspomagające rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu.

– Uzyskasz Profil Indywidualny pracownika pozwalający określić:

 • jego ogólny styl funkcjonowania, 
 • mocne i słabe strony,
 • wartości wnoszone do zespołu,
 • styl komunikowania się,
 • wskazówki dotyczące dalszego rozwoju.

– W ZAKRESIE SPRZEDAŻY:

 • zdiagnozujesz efektywność swojego zespołu handlowego,
 • przyjrzysz się funkcjonowaniu pracownika na każdym etapie sprzedaży (od nawiązania kontaktu do rozwijania współpracy),
 • uzyskasz doskonałe uzupełnienie programów szkoleniowych jak i narzędzie coachingowe dla kadry zarządzającej do pracy z zespołem,
 • uzyskasz informacje na temat stylu sprzedaży pracowników, oraz wskaźniki preferencji.

– W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA:

 • uzyskasz pomocne informacje z zakresu przywództwa oraz rozwoju kompetencji managerskich,
 • Profil Insights pomoże członkom kadry managerskiej przyjrzeć się swoim stylom zarządzania oraz określić styl preferowany,
 • uzyskasz informacje dotyczące idealnego otoczenia w pracy, potrzeb osób, którymi zarządzasz,
 • dowiesz się jak skutecznie zarządzać zespołem i wykorzystywać Profil Insights w zakresie motywacji.

 

Skontaktuj się