Field Force Sales Coaching

WESPRZYJ ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWYCH TWOICH PRACOWNIKÓW SYSTEMEM DOBRZE PRZYGOTOWANYCH SUPERWIZJI SPRZEDAŻOWYCH RCbusiness Szkolenia&Coaching

„Jedynym sposobem na poprawę wyników zespołu jest skupianie się na działaniach podejmowanych przez sprzedawców i na dbaniu o to, aby były realizowane we właściwym kierunku”.

Jason Jordan autor „Cracking the Sales Management Code”

FIELD FORCE SALES COACHING – z ang. Coaching Terenowy Sił Sprzedażowych

W praktyce oznacza superwizje trenerów/ kierowników sprzedaży u handlowców, których celem jest poprawa ich umiejętności sprzedażowych, wsparcie umiejętności w ramach wykonywanych przez nich zadań.

Bez wątpienia wiesz, jak ważne dla osiąganych przez Dział Sprzedaży wyników, są umiejętności sprzedażowe pracujących w przedsiębiorstwie handlowców. Badania analizy ilości dni szkoleniowych, jakie przypadają na różne działy wchodzące w skład przedsiębiorstwa wykazała, że najczęściej
i najbardziej systematycznie szkoleni są właśnie pracownicy Działów Sprzedaży: handlowcy i kierownicy regionów.

W większości firmy odbywają się szkolenia stacjonarne z zakresu technik sprzedaży, które prowadzone są na sali wykładowej. Takie szkolenia kierowane są do grupy handlowców, którzy razem zdobywają wiedzę i ćwiczą elementy procesu sprzedaży.

Mimo, że takie szkolenia (zwłaszcza prowadzone w formie warsztatu) są ważnym elementem pracy nad umiejętnościami sprzedażowymi handlowców, badania tego obszaru kształcenia wskazują, że:

 • Około 10% uczestników systematycznie pracuje nad wdrożeniem w życie materiału szkoleniowego;
 • Około 10% uczestników nawet nie zastanawia się nad zmianą czegokolwiek w swojej codziennej pracy mimo uczestniczenia w szkoleniu;
 • Około 80% osób uczestniczących szybko zapomina o nowych umiejętnościach i wraca do starych nawyków sprzed szkolenia.

A czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym… ?

 • Które umiejętności sprzedażowe spośród tych, ćwiczonych podczas warsztatów szkoleniowych, Twoi handlowcy wykorzystują w codziennej pracy?
 • Które umiejętności z obszaru sprzedaży, systematycznie rozwijane przez handlowców, mogłyby zwiększyć efekty sprzedażowe ich wizyt u klientów?
 • Czy Twoi handlowcy rzeczywiście znają potrzeby klientów i zgodnie z nimi zamykają sprzedaż maksymalizując wartość zamówienia?
 • Jakie działania sprzedażowe (umiejętności) powinien rozwijać i wzmacniać każdy handlowiec indywidualnie?

Jeśli chcesz skutecznie szkolić Dział Sprzedaży, musisz umieć odpowiedzieć na powyższe pytania.

Odpowiedzi na kluczowe dla osiągnięcia najwyższej efektywności pracy sprzedawców pytania, daje właśnie system profesjonalnie przygotowanych superwizji sprzedażowych.

Odpowiednio prowadzona obserwacja pracowników podczas rozmów z klientami pozwala na prowadzenie indywidualnego treningu sprzedażowego, uwzględniającego poziom umiejętności
i potrzeby każdego z nich. Wykorzystując wieloletnią praktykę w superwizjach sprzedażowych opracowaliśmy własne, elastyczne, posiadające przejrzystą strukturę modele Field Force Coachingu.

RCBUSINESS FFSC MODEL© – TRENERZY PEŁNIĄ ROLĘ SUPERWIZORÓW U HANDLOWCÓW

 • Model działań treningowych przeznaczony do pracy z handlowcami;
 • Zakłada nie tylko rozwijanie umiejętności sprzedażowych handlowców, lecz również kształtowanie krytycznego podejścia do mających miejsce podczas pracy zdarzeń;
 • Dzięki podejściu coachingowemu wyrabia umiejętność samodzielnej oceny sytuacji i podejmowania decyzji;
 • Zakłada wyrobienie umiejętności pracy zgodnie z założonymi celami sprzedażowymi oraz umiejętności stawiania własnych celów przez handlowców;
 • Zakłada realizację działań treningowych w systemie superwizji sprzedażowych.

Zapytaj naszego doradcy o wyspecjalizowany, strukturyzowany i elastyczny model treningu podczas pracy:

RCBUSINESS FFSC MODEL©

RCbusiness Field Force Sales Coaching Model© – Model coachingu terenowego dla handlowców stworzony przez specjalistów RCbusiness Szkolenia&Coaching